วิดีโอเสริมความรู้

01-เทคนิคการทำ Masking ใน Adobe Flash 

Creating a Layer Mask in Adobe Flash


02-เทคนิคการทำ Masking ใน Adobe Flash (Part1)

Masking in Adobe Flash (Part1)


03-เทคนิคการทำ Masking ใน Adobe Flash (Part2)

Masking in Adobe Flash (Part2)


Comments